909
اطلاعات بیش تر درباره چرخه نیتروژن در ادامه مطلب..... باکتری های موجود در خاک در رابطه با چرخه مجدد نیتروژن از طریق تبدیل آن به شکلی که برای موجودات زنده دیگر قابل استفاده باشد، نقش حیاتی بازی ...


453
تمام هدف زندگی موجودات زنده‌‌ای که ... ما در این دوره نوسانات زیادی را در چرخه‌های کربن و ...


62
صاحب‌خبر - اولین موجود زنده ای که به فضا فرستاده شد یک مگس بود که در سال 1947 توسط آمریکایی ها و با استفاده از موشک v2 تا ارتفاع 108 کیلومتری سطح زمین رسید، پس از آن کپسول حاوی مگس زنده با کمک چتر ...


440
چرخه نیتروژن. نیتروژن یک بخش اساسی در ساختمان همه موجودات زنده‌است.نیتروژن در پروتئین‌ها، واحدهای ساختاری و شیمیایی همه موجودات زنده، و در مولکولهای dna، که دستورات راهنمای ضروری برای همه ...


171
موجودات زنده دوجنسی موجودات زنده آشنایی با موجودات زنده,علت دوجنسی موجودات زنده,تنوع ژنتیکی موجودات زنده,قدیمی ترین گروه های جلبک,مزیت های تکاملی موجودات زنده,تکامل حیات موجودات زنده,زندگی ...


425
فتوسنتز و چرخه ... تمام موجودات برای زنده ماندن به ... به محیط زندگی جانداران باز می ...


303
تمامی‌موجودات زنده و غیر زنده کره زمین از ... شد که این عناصر در چرخه زندگی آن‌ها وارد ...


195
مقدمه و تعریف چرخه ... جائیکه یخ شناور می‌شود و اجازه زندگی موجودات زنده در زیر آب را می ...


433
به گردش مداوم نیتروژن بین خاک، آب، هوا و موجودات زنده «چرخه ی ... شده زندگی ام را بفروشم ...


228
درخت دانش - تولیدمثل موجودات زنده - دانشنامه انسان و ... تولیدمثل موجودات زنده پیدایش زندگی


908
تاریخچه رده بندی موجودات زنده. ... چرخه‌ی زندگی هاگداران پیچیده است كه در آن هر دو نوع تولید ...


584
نیتروژن یک بخش اساسی در ساختمان همه موجودات زنده ... زندگی را ... با چرخه مجدد ...


469
اگر چرخه حیات ... کنترل موجودات بیماری‌زا ... جفت موجود زنده چنان که از ...


414
چرخه حیات سازمانی. مورخان و دانشگاهیان مشاهده کرده اند که سازمان، مانند موجودات زنده، دارای چرخه زندگی است.


512
در این درس تعریف چرخه عمر به شکل ... زندگی. چگونه شاد ... ما آموخت که موجودات زنده در همه‌ی ...


358
آشنایی با نیتروژن و چرخه آن. نیتروژن یک بخش اساسی در ساختمان همه موجودات زنده است. نیتروژن در پروتئین ها، واحدهای ساختاری و شیمیایی همه موجودات زنده ، و در مولکول های dna ، که دستورات راهنمای ...


325
به گردش مداوم نیتروژن بین خاک، آب، هوا و موجودات زنده «چرخه ی نیتروژن» می گویند. ... زندگی ...


999
جمعیتها با محیط زیست طبیعی که در آن زندگی می‌کنند ... زیرا جسد موجودات زنده منبع سرشاری از ...


91
چرخه زندگی یک ... کلادیستیک ، روش دیگری برای دسته بندی موجودات زنده ، روشی است که حیوانات ...


729
بر اساس یافته هایمان مدلی جدید برای نحوه ی زندگی موجودات زنده در دریا ... ها چرخه زندگی ...