313
یکی از ناخوشایندترین موجودات زنده ای که در این فهرست ... سوراخ های داخل اب زندگی میکنند ...


598
چرخه حیات سازمانی. مورخان و دانشگاهیان مشاهده کرده اند که سازمان، مانند موجودات زنده، دارای چرخه زندگی است.


831
فتوسنتز و چرخه ... تمام موجودات برای زنده ماندن به ... به محیط زندگی جانداران باز می ...


550
اطلاعات بیش تر درباره چرخه نیتروژن در ادامه مطلب..... باکتری های موجود در خاک در رابطه با چرخه مجدد نیتروژن از طریق تبدیل آن به شکلی که برای موجودات زنده دیگر قابل استفاده باشد، نقش حیاتی بازی ...


228
با توجه به این‌که ارتباط میان یک جاندار با دیگر موجودات زنده را می‌توان بدون آن‌که اول ...


977
چرخه زندگی ... عقل، تنها ویژگی آدمی و تفاوت انسان با دیگر موجودات زنده است. به راستی عقل چیست؟


891
موجودات زنده دوجنسی موجودات زنده آشنایی با موجودات زنده,علت دوجنسی موجودات زنده,تنوع ژنتیکی موجودات زنده,قدیمی ترین گروه های جلبک,مزیت های تکاملی موجودات زنده,تکامل حیات موجودات زنده,زندگی ...


717
در نهایت ماده و انرژي به جاي نخستین خود بازگشته و چرخه ... زندگی ... اولین موجودات زنده ...


546
کپک های لجن سلولی بیشتر چرخه زندگی شان را به صورت موجودات زنده تک سلولی سپری می کنند.


677
مقدمه و تعریف چرخه ... جائیکه یخ شناور می‌شود و اجازه زندگی موجودات زنده در زیر آب را می ...


998
پاسخ برخی پرسش ها در زمینه حیات بر روی زمین از جمله مشترکات بین موجودات زنده و نقش ... زندگی ...


49
نیتروژن یک بخش اساسی در ساختمان همه موجودات زنده ... زندگی را ... با چرخه مجدد ...


14
روابط موجودات زنده با ... میزبان طی کند یا خارج شود و یا این که چرخه زندگی خودش را تکرار کند ...


11
ما گیاه را بعنوان یک موجود زنده ... بیشتر موجودات زنده طبقه ... چرخه زندگی ...


212
سیر مواد آلی و معدنی در موجودات زنده زندگی و حیات در زمین فقط با انرژی میسر نیست. برای شکل گیری و ادامه حیات می بایست موجودات به برخی از مواد نیز دسترسی داشته باشند.


844
سلسله‌های حیات* کلیه موجودات زنده را ... * ترکیب و اتحاد دو سلول جنسی باعث شروع چرخه زندگی ...


855
آب بعد از هوا مهم ترین ماده ی مورد نیاز موجودات زنده است ... آب در زندگی ... به چرخه طبیعی و ...


818
تولیدمثل موجودات زنده پیدایش زندگی ... چرخه ماده های ... ساختار سلولی موجودات زنده


711
مورخان و دانشگاهیان مشاهده کرده اند که سازمان، مانند موجودات زنده، دارای چرخه زندگی است.


719
چرخه تاریخی ... و مناسب برای رشد دیگر موجودات زنده وارد ... برای درخت زندگی ...