228
دانشگاه صنعتی شاهرود ششمین دانشگاه صنعتی ایران که در شهرستان شاهرود در استان ... ژئوفیزیک ...


879
دانشگاه صنعتی شاهرود ششمین دانشگاه صنعتی ایران که در شهرستان شاهرود در استان سمنان واقع ...


880
مدیر وب سایت مهندس علی مسگریان, علمی پژوهشی, ژئوفیزیک کاربردی


566
مدیر وب سایت مهندس علی مسگریان, علمی پژوهشی, ژئوفیزیک ... دانشگاه صنعتی شاهرود ...


213
دانشگاه صنعتی شاهرود یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است که در شهرستان ... ژئوفیزیک: ...


461
شاهرود-زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ... موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز لرزه نگاری کشوری ...


108
شبکه لرزه نگاری سمنان وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک ... فرماندار شاهرود ...


210
دانشگاه صنعتی شاهرود • ریاست دانشگاه صنعتی ...


262
به تمامی مقالات نشریات دانشگاه صنعتی شاهرود کد doi اختصاص داده می شود. ... پژوهش های ژئوفیزیک ...


340
مرکز لرزه‌نگاری کشوری. موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران: English: جستجوی بولتن: زمان رسيد فازها ...


94
دانشكده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیك دانشگاه شاهرود در حالی پای به چهل سالگی خود می­ نهد؛ كه ...


512
زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر طرود در ۱۲۱ کیلومتری جنوب شاهرود ... ژئوفیزیک دانشگاه ...


49
کلوپ دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود برای تبادل نظرات دانشجویان و فارغ ...


37
کلید واژه ها: شاهرود - موسسه ژئوفیزیک دانشگاه ...


892
موسسه ژئوفیزیک ; بیشتر; کرسی‌های یونسکو ...


677
تونل, مهندسی, تونل سازی,دانشگاه صنعتی شاهرود,انجمن تونل ایران,کارشناس مهندسی تونل, مهندس


999
کلید واژه ها: زمین لرزه - زمین - لرزه - شاهرود - موسسه ژئوفیزیک دانشگاه ...


939
دانشکده معدن، نفت و ژئوفيزيک دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه شاهرود از سال ... ارشد ژئوفیزیک ...


898
مشاهده مطلب دانشگاه صنعتی شاهرود از ... دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود ...


426
معاونت فرهنگی و اجتماعی در کنار نظارت بر فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه صنعتی ...