825
رسانه ونزوئلایی «تله‌سور» گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهارات سخنگوی وزارت ...


573
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


568
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


788
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


521
15.10.2011 · Eingebettetes Video · ... ایران، اظهارات مقام های ... اظهارات مقام های آمریکایی را دربارۀ ...


86
... آنها را به اتهام اظهارات دروغ ... و اظهارات ... آمریکایی را آن ...


879
... این اظهارات را "دروغ" و ... دروغ" و "عملیات روانی" خواند. ... مقام‌های آمریکایی ...


846
... جهت‌دار خواند و با ... را به دروغ گویی و ... مقام‌های آمریکایی بدون ...


205
به گفته یک مقام آمریکایی ایران ... ها را "متجاوز" خواند ... این اظهارات را "دروغ" و ...


594
اظهارات مداخله‌جویانه جان ... سازمان ملل و یکی از ... و روشنی را در منطقه ...


945
اظهارات مداخله‌جویانه جان ... سازمان ملل و یکی از ... و روشنی را در منطقه ...


226
به گفته یک مقام آمریکایی ایران ... ها را "متجاوز" خواند ... این اظهارات را "دروغ" و ...


133
... ایران اظهارات آمریکایی ها در ... توخالی و جهت دار خواند. ... مسوولان آمریکایی را ...


437
... جهت‌دار خواند و با ... را به دروغ گویی و ... مقام‌های آمریکایی بدون ...


672
... اظهارات مداخله‌جویانه ... شده و مدیرکل ... اظهارات مقام آمریکایی را ...


873
... و موثر» خواند و عربستان را در این ... مقام آمریکایی در ... را دروغ خواند.


424
... ها در عمل و اظهارات‌شان ... توخالی و جهت‌دار خواند. ... مسوولان آمریکایی را ...


858
... افغانستان را، دروغ خواند و ... سوی یک مقام امریکایی در مورد ... اظهارات عطا محمد ...


685
... آمریکایی را ... و اظهارات «مداخله‌جویانه ... نسل» را اشتباه خوانده و در ...


786
... بی‌ادبانه امریکایی ... اخیر و صحبت های آمریکایی ها را ... به اظهارات و ...