862
نوعی کوپلیمر که در پوششهای صنعتی و لمینیتها و در صنعت فیلم کاربرد دارد. کوپلیمر eva بین ۱۰ تا ...


286
هنر در خدمت اهداف اقتصادی / آموزش هزاران هنرجو در کارنامه یک بانوی هنرمند. به گزارش شبنم ...