389
کارگاه آشنایی با مهارتهای زندگی قر آنی در ... بخش دوم آیین نامه های مصوب وزیر ... حوزه قرآنی;


246
سومین کارگاه مهارت‌های زندگی ... مهارت‌های زندگی قرآنی ... کارگاه آشنایی با مهارت های ...


920
کارگاه مهارت‌های زندگی ... مهارت‌های زندگی قرآنی در ... را آشنایی آحاد مردم با ...


380
برگزاری کارگاه آشنایی با مهارت های زندگی قرآنی در شهر ... کارگاه آشنایی با مهارت های زندگی ...


23
... مهارت‌های زندگی قرآنی ... و آشنایی با مهارت‌های ... کارگاه‌ مهارت زندگی با ...


497
به گزارش پایگاه قرآنی ... با «مهارت‌های زندگی ... کارگاه آموزشی آشنایی با ...


742
اختتامیه کارگاه آموزشی مهارت های زندگی قرآنی ... آشنایی با مهارتهای قرآنی ... کارگاه آموزشی ...


757
... کارگاه آموزشی مهارت زندگی به سبک قرآن ویژه مربیان قرآنی در ... کارگاه های آموزشی با ...


278
آشنایی با مهارت های زندگی آشنایی با مهارت های زندگی باراسخون در ... آشنایی با مهارت های ...


822
... با مهارت های زندگی ... آشنایی مربیان قرآنی و مدیران مؤسسات قرآنی شهرستان ماهشهر با سبک ...


783
... آموزشی مهارت های زندگی با موضوع ... کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ... زندگی قرآنی در ...


738
... آشنایی با مهارت های زندگی در ... قرآنی; حوزه ... برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مهارت ...


557
... کارگاه‌های آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد آشنایی بانوان با ... مهارت‌های زندگی با ...


269
گروه فعالیت‌های قرآنی: کارگاه مهارت‌های ... های مورد نظر، آشنایی با ... کارگاه «سبک زندگی ...


390
... مهارت زندگی ... کارگاه آموزشی مهارت زندگی بمنظور افزایش سطح آگاهی و آشنایی مربیان قرآنی با ...


213
کارگاه سبک زندگی قرآنی; ... آشنایی با مهدهای قرآن وعترت ... بسته های ...


526
... زندگی با رویکرد قرآنی ، مهارت‌های زندگی ... ، کارگاه مهارت‌های زندگی ... آشنایی با مهارت ...


830
... کارگاه «مهارت‌های ... گروه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد: کارگاه ... همایش سبک زندگی فاطمی با ...


130
آشنایی با مفاهیم ... ** کارگاه های ... در این بخش انیمیشن های هنری با رویکرد قرآنی برای ...


244
فعالیت های قرآنی; ... آموزش مهارت‌های زندگی با توجه به ... 15:58 کارگاه آشنایی با نرم ...