880
... از اغاز عملیات کشت غلات ... اراضی قصرشیرین اغاز شد . ... کشت غلات پاییزه در سطح ...


425
... قصرشیرین ... آغاز کشت غلات پاییزه (گندم و جو) در سطح 25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی مناطق ...


931
... قصرشیرین، از آغاز عملیات کشت غلات پاییزه در ... وارد همدان شد ... بری در قصرشیرین ...


384
برداشت چغندر قند در سرپل ذهاب آغاز شد ... کشت به علت تنوع زیستی در ... که در این اراضی ...


599
... قصرشیرین ... کاشت غلات پاییزه در سطح 26 هزار هکتار از اراضی دیم و آبی این شهرستان آغاز شد. ...


437
بیش از سطح زیر کشت در نظر گرفته ... از اراضی شهرستان قصرشیرین ... بادام از باغات ساوه آغاز شد.


72
آغاز کشت‌های پاییزه در ... کشت پاییزه کلزا در شهرستان کوثر آغاز شد. ... کشت غلات پاییزه در ...


910
بهترین رقم گندم برای کشت در ... گندم آبی در اراضی ... شهرستان قصرشیرین آغاز خواهد شد.


813
کشت غلات در اراضی قصرشیرین اغاز شد . ... از اغاز عملیات کشت غلات پاییزه در سطح 11هزار و 500 ...


805
کشت غلات در اراضی قصرشیرین اغاز شد . ... از اغاز عملیات کشت غلات پاییزه در سطح 11هزار و 500 ...


404
آغاز کشت‌های پاییزه در ... کشت پاییزه کلزا در شهرستان کوثر آغاز شد. ... کشت غلات پاییزه در ...


288
کرمانشاه / 12هزار هکتار از اراضی کشاورزی قصرشیرین: ... از آغاز کشت گندم در ... آغاز شد.


130
بهترین رقم گندم برای کشت در ... گندم آبی در اراضی ... شهرستان قصرشیرین آغاز خواهد شد.


351
کشت غلات در اراضی قصرشیرین اغاز شد . ... از اغاز عملیات کشت غلات پاییزه در سطح 11هزار و 500 ...


624
کشت غلات در اراضی قصرشیرین اغاز شد . ... از اغاز عملیات کشت غلات پاییزه در سطح 11هزار و 500 ...


299
آغاز کشت غلات در ... نظری یادآور شد: در کشت ... گراوندی اقلام گندم و جو کشت شده در اراضی ...


368
... این عملیات در اراضی. امروز : ... رکورد گرانترین منوی رستوران در ایران زده شد؟/


404
غلات کشت می شود ... روند مطلوب کشت این محصول در گلستان آغاز شد ... هکتار از اراضی زیر کشت ...


926
عملیات کشت چغندر قند در مزارع کشاورزی شهرستان آبیک آغاز شد ... کشت محصول چغندرقند در ...


618
آغاز کشت غلات در زمین ... کشت گندم در اراضی زراعی ... اگر سرما مانع نمی شد در این ...