556
قصرشیرین - ایرنا - مدیر اداره جهاد کشاورزی قصرشیرین از اغاز عملیات کشت غلات پاییزه در سطح ...


799
آستارا - ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی تالش از آغاز کشت گندم و جو در 436 هکتار از اراضی کشاورزی ...


249
کشت پاییزه گندم جو در خاش آغاز شد. ... نیز 333 هزار هکتار از اراضی زراعی ... اراضی کشت شده ...


61
بیرجند - ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت: کشت پاییزه غلات با محوریت گندم و جو در سطح یک ...


739
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین: پایان عملیات کشت غلات پاییزه در ۲۸۰۰۰هکتار از اراضی ...


809
دیم کاران قزوینی برای تنظیم تاریخ کشت غلات باید از مشاوره فنی بهره مند شوند. نامه احمد توکلی ...


730
کاشت گندم در مزارع استان کرمانشاه آغاز شد. ... کشت گندم پائیزه در اراضی ... آغاز کشت غلات در ...


744
عملیات کشت چغندر قند در مزارع کشاورزی شهرستان آبیک آغاز شد قزوین - ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی ...


516
پنبه کشت دوم در گلستان شد . ... پنبه به دلیل کشت در اراضی لب شور نیز از دیگر ... غلات وکلزا ...


559
... پیش‌بینی می‌شود در حدود 50 هزار هکتار از اراضی تحت کشت غلات ... غلات در اراضی ... شد + تصاویر ...


909
... پیش‌بینی می‌شود در حدود 50 هزار هکتار از اراضی تحت کشت غلات ... غلات در اراضی ... شد + تصاویر ...


450
آغاز کشت کلزا و انعقاد ... تا کنون۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این ... در قصرشیرین تعدادی ...


485
کاشت جو در هرمزگان آغاز شد. ... زراعی در تناوب کشت غلات و دانه های روغنی در اراضی آبی و دیم ...


404
... محصولات در تناوب کشت غلات و دانه های روغنی در اراضی آبی و ... برداشت شد. در استان ...


956
... استان آغاز شد. ... غلات، مکانیزه کشت و ٩٥ درصد ... قصرشیرین، از آغاز برداشت ...


218
شهرستان آغاز شد وی پیش بینی ... کشت 28000هکتار غلات در ... (سرپلذهاب ـگیلانغرب ـ قصرشیرین ) ...


803
... غیرمجاز آغاز شد. ... برداشت غلات در شهرستان ... میزان، کشت زعفران در ایران به ...


130
برداشت گندم از گندمزارهای استان کرمانشاه آغاز شد. ... زیر کشت گندم در ... گندم آبی در اراضی ...


692
کشت غلات در اراضی قصرشیرین اغاز شد . ... از اغاز عملیات کشت غلات پاییزه در سطح 11هزار و 500 ...


853
کشت غلات در اراضی قصرشیرین اغاز شد . ... از اغاز عملیات کشت غلات پاییزه در سطح 11هزار و 500 ...