970
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود


831
... انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داد سربازان این کشور را به سوریه اعزام نکند. ...


811
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود;


595
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


454
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


123
یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. دبلیو ...


127
آمریکا: روسیه برنامه پرواز جنگنده سرنگون شده خود را به ما نداده بود


830
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


242
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


447
... های آمریکایی به ... به مواضع ارتش سوریه در ... حتی اگر به ...


654
یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. دبلیو ...


167
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


50
آنها هیچ گاه در این دوره به داعش حمله ای ... شود و اگر ... آمریکایی‌ها در سوریه. به ...


269
... های آمریکایی به ... به مواضع ارتش سوریه در ... حتی اگر به ...


114
... ایجاد شود، به ویژه در ... کلینتون به تندی در ... اگر رئیس‌جمهور شود، هیچ ...


630
... آمریکایی در گزارشی به ... او شود حتی اگر او قبلا در ... به خاک سپرده می شود ...


842
... حمله‌ای ... به سخنان خانم کلینتون در ... حتی اگر سه بخش آن هم در یک ...


1
... است که به هیچ وجه ... را مقید به حمایت از سوریه در صورت ... رو انجام بدیم . اگر جنگ ...


251
... به خاک سوریه ... حتی اگر این موضع‌گیری باعث از دست دادن حمایت آمریکا شود. دولت سوریه ...


528
... ارتش ترکیه در خاک سوریه شده ... به حمله ای که موجب ... از نظر ما هیچ ...