780
كنگره بین‌المللی سلمان فارسی، نام کنگره ای بین المللی است که هر ساله به منظور ...


703
کنگره بین المللی سلمان فارسی ... چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ...


712
... دبیر بخش بین‌الملل کنگره سلمان فارسی ... کنگره بین‌المللی سلمان فارسی، 12 مقاله ...


144
فراخوان ارسال مقاله به کنگره بین المللی سلمان فارسی توسط دبیر خانه برگزاری این ...


772
کنگره بین المللی سلمان فارسی برگزارکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- استانداری فارس ...


459
... دبیر کنگره سلمان فارسی ... از ظهر امروز در کنگره بین‌المللی سلمان فارسی که در ...


282
شیراز- ایرنا- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: کنگره بین المللی بزرگداشت سلمان ...


791
کنگره بزرگداشت سلمان فارسی به روایت تصویر کنگره مردمی بزرگداشت سلمان فارسی در منطقه ...


813
نمادها و هويت يك حقيقت زنده در جامعه ايران و هر جامعه اي است كه ناديده گرفتن آن ها ...


50
کنگره‌ی سلمان فارسی کتاب می‌شود: دبیر کنگره بین‌المللی سلمان فارسی از برگزاری این ...


197
کنگره بزرگداشت سلمان فارسی به روایت تصویر کنگره مردمی بزرگداشت سلمان فارسی در منطقه ...


844
کنگره‌ی سلمان فارسی کتاب می‌شود: دبیر کنگره بین‌المللی سلمان فارسی از برگزاری این ...


347
... بعد از برگزاری نخستین کنگره بین المللی سلمان فارسی ... کنگره بین المللی ...


824
شیراز- ایرنا- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: کنگره بین المللی بزرگداشت سلمان ...


359
نمادها و هويت يك حقيقت زنده در جامعه ايران و هر جامعه اي است كه ناديده گرفتن آن ها ...


395
احمد همتی‌: کنگره سلمان فارسی بیانگر نقش ایرانیان در پیشرفت تمدن اسلامی است


130
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : کنگره بین‌المللی سلمان فارسی در راستای معرفی مفاخر ...


205
سالروز کنگره بین المللی سلمان فارسی و ... کنگره‌ی بین المللی سلمان فارسی در آبان ...


683
آیین نامه استفاده از کتابخانه دانشگاه سلمان فارسی ... دومین کنگره بین المللی جندی ...


987
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اعلام برگزاری پیش همایش کنگره بین المللی سلمان ...