170
بر اساس مصوبات شورای سیاستگزاری کنگره و به منظور ... پژوهشی علوم و صنایع غذایی ...


794
«اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع ... صنایع غذایی ...


906
به گزارش فودنا ، کنگره «پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا»، 30 بهمن ماه ... اخبار صنایع غذایی.


214
به گزارش فودنا ، کنگره پژوهشگران و نخبگان ... صنعت 1- سالنامه، صنایع غذایی 2 ...


500
لیست همایش های صنایع غذایی و ... نمایشگاه ها همایش ها کنفرانس ها سمینار ها کنگره ...


874
اولین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران دانشگاه گیلان نخستین کنگره دانشجویی صنایع ...


375
کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیو ... کنفرانس های صنایع غذایی سمینارهای ...


691
همایش بین المللی صنایع غذایی ایران در اولین وبسایت خبری صنایع غذایی ایران اطلاع ...


597
مهندسی صنایع غذایی - کنگره صنایع غذایی - صفایی نداره ارسطو شدن/خوشا پر کشیدن ...


618
تغذیه، علوم و صنایع غذایی. سایت تخصصی تغذیه و خواص مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی ...


30
مهندسی صنایع غذایی - کنگره صنایع غذایی - صفایی نداره ارسطو شدن/خوشا پر کشیدن ...


580
کنگره ملی علوم و صنایع ... نقش صنایع غذایی در ... تازه ترین آمار مهاجرت نخبگان ...


394
کنگره پژوهشگران و نخبگان ایمنی ... خوراکی ها معرفی صنایع غذایی ایرانی صنایع غذایی ...


93
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی. ... کنگره ملی صنایع غذایی ... و نخبگان ایمنی مواد غذایی ...


479
به استحضار می رساند بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، در تاریخ 8 و 9 ...


389
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران بیست و چهارمین دوره ، در ... رایتمن وبسایت نخبگان ...


12
بیست و یکمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران در آبان ماه 1392 در محل دانشگاه علوم کشاورزی ...


382
بیست و سومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران با محوریت صنعت غذا و پژوهش های کاربردی ...


211
تغذیه، علوم و صنایع غذایی. سایت تخصصی تغذیه و خواص مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی ...


761
استفاده از پسماندهای صنایع غذایی و کنترل ... نخبگان از کشور (95/9 ... در کنگره بین ...