422
به گزارش فودنا ، کنگره پژوهشگران و نخبگان ... تخصصی صنعت 1- سالنامه، صنایع غذایی 2 ...


159
محتوی، دفتر تلفن اطلاعاتی شرکت صنایع غذایی، در 18 ... برگزاری کنگره پژوهشگران و نخبگان ...


80
مهندسی صنایع غذایی - کنگره صنایع غذایی - صفایی نداره ارسطو شدن/خوشا پر کشیدن پرستو ...


926
کنگره نخبگان صنایع غذایی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ...


761
بنیاد نخبگان استان ... نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ... مباحث نوین در صنایع غذایی.


616
کنگره پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا ... انیستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید ...


328
نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی ... کنگره دانشجویی صنایع ... نخبگان علوم و ...


755
کنگره پژوهشگران و نخبگان ایمنی ... داستان خوراکی ها معرفی صنایع غذایی ایرانی صنایع غذایی ...


501
اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران توسط دانشگاه ...


508
فراخوان نخستین کنگره دانشجویی صنایع ... مباحث نوین در صنایع غذایی. ... به مجله نخبگان ...


116
بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ...


527
انجمن علمی صنایع غذایی ساری - برپایی کنگره پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا - - انجمن علمی صنایع ...


691
کنگره ملی علوم و صنایع ... نقش صنایع غذایی در ... تازه ترین آمار مهاجرت نخبگان از ...


135
دانلود مقاله صنایع نخبگان مقدمه: در این چند سال اخیر با فضایی که در کشور ایجاد شده و مسائلی ...


898
نخستين کنگره بين المللي و سيزدهمين کنگره ... ای و صنایع غذایی کشور ... نخبگان تغذیه ...


898
مجله نخبگان علوم و ... نخستین کنگره دانشجویی صنایع ... اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ...


487
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی. ... دومین کنگره ملی گیاهان ... کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ...


306
با توجه به برگزاری موفق آمیز اولین کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی ... صنایع ...


92
سخنرانی دانشمند برتر دنیا در کنگره ملی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد قوچان : معاون پژوهش و ...


580
... تعداد مقالات رسیده به بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع ... صنایع غذایی ... نخبگان دانشگاه ...