124
خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما پیشنهاد می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


823
فریبا کوثری بازیگر سینما و ... برخی دستمزدها توهین‌آمیز است ... 72 ساعت تا وقوع یک ...


437
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


868
منابع خبری از سقوط یک بالگرد نظامی ارتش مصر ... یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است .


147
گمانه زنی درباره دستمزد برخی از ... واقع یک بازیگر ... سینما در ایران است اما ...


918
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


14
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


616
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما از اینکه ... و پرداخت دستمزدها هم ...


295
... بازی کنم.این بازیگر سینما در ... ماندگاری یک بازیگر ... بالا رفته است.دستمزدها ...


910
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما از اینکه پیشنهادهای کار به طور عادلانه بین ...


168
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


672
منابع خبری از سقوط یک بالگرد نظامی ارتش مصر ... یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است .


330
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما از اینکه ... و پرداخت دستمزدها هم ...


730
... بازی کنم.این بازیگر سینما در ... ماندگاری یک بازیگر ... بالا رفته است.دستمزدها ...


80
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما از اینکه پیشنهادهای کار به طور عادلانه بین ...


47
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما از اینکه پیشنهادهای کار به طور عادلانه بین ...


916
بازیگری از شغل هایی است که می تواند برخی از ... دستمزدها در مدت ... توهین آمیز به هر ...


163
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما از اینکه پیشنهادهای کار به طور عادلانه بین ...


253
وقتی یک بازیگر بیکار است ... سریال های زیادی در حال تولید است که برخی ... این بازیگر سینما ...


23
اظهار تاسف «هانیه توسلی» از کامنت‌های توهین آمیز. ... به یک قوم است ... شتم بازیگر سینما.