335
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود . ... مشهد- ایرنا- 170 نفر از خادمان ...


78
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود . ... مشهد- ایرنا- 170 نفر از خادمان ...


249
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود . ... مشهد- ایرنا- 170 نفر از خادمان ...


426
... در این 10 سال، هر سال بنیاد ممیز و ... همت مرتضی ممیز یکی از ... بود. او یکی از ...


136
یک بازیگر ... پدر بزرگ نرگس محمدی سرخ کن صنعتی سوال امتحانی فیزیک سال اول ... تصویری از پشت ...


173
شرکت عمران آذرستان در نظر دارد نسبت به جذب یک نفر ... تا 10 سال پس از ... ناقص بود از ...


697
همه چیز شلوغ و سردر گم بود. اولین شخصی که از او ... از شادروان مرتضی ممیز ... پس از یک سال و ...


265
10 posts published by aleborzma during April 2013


704
در ایران نیز از از دهه 1960/1340 شمسی هنر پوستر با آثار مرتضی ممیز و ... از او شکایت کنم ... یک نفر به ...


866
... دبی بود، پس از گذشت دو سال ... طی یک دوره مشخص، همه آثار او را ... مرتضی ممیز ...


738
... دبی بود، پس از گذشت دو سال ... طی یک دوره مشخص، همه آثار او را ... مرتضی ممیز ...


287
10 سال از 20 سال ... حتي پس از گذشت زمان دراز از فقدان آن ها ... گرسنه و تشنه بود . از او ...


936
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی


782
... بود تا توانستد از او ... سال پیش که آخرین نفرات ... با آن نبود. پس یک، این بود که ...


874
3/13/2010 · ... کرده بود. او در ... به یک میلیون نفر از نفرات ارتش و ... از سال ۱۳۶۰ تا ...


84
پست مدرن به مجموعه پیچیده ای از واکنش هایی مربوط می شود که در قبال فسلفه مدرن و پیش فرض های ...


868
غبار فراموشي از آرامگاه «شيخ لقمان سرخسي» و «رباط شرف» زدوده مي ...


891
... و بعد از گذشت سال اول جنگ ... بین 8 تا 10 تومان بود این ... و بعد از 13 سال 11 مهر93 ...


262
... (از سال ۱۳۸۴)شروع شده بود وربط ... انگشت او! هر یک از ما ... نبود. حال ما به از این بود! ...


1000
... و گاهی یک نفر می ... قبل از هر چیز او یک ... بود که قبل از سال ۱۳۴۰ ...