556
مشهد-ایرنا- استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: متاسفانه هم اکنون 10 ...


646
15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند. استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم ...


755
استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: متاسفانه هم اکنون 10 تا 15 درصد ...


86
خراسان جنوبی; خراسان رضوی; ... 15 درصد کودکان و بالغین مبتلا به آسم هستند.


560
15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند. استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم ...


579
رئیس مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: میانگین شیوع آسم بین ۱۰ تا ۱۵ ...


213
... 19 درصد ایرانیان به آسم مبتلا هستند که ... خراسان رضوی ... 15 درصد ایرانیان به آسم ...


928
15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند. استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم ...


478
... به گزارش"خراسان رضوی ... درصد کودکان و نوجوانان و ۹ درصد بالغین به آسم مبتلا هستند و ...


86
مشهد- ایرنا- استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 10 درصد ساکنان خراسان ...


149
... به گزارش"خراسان رضوی ... درصد کودکان و نوجوانان و ۹ درصد بالغین به آسم مبتلا هستند و ...


508
مشهد- ایرنا- استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 10 درصد ساکنان خراسان ...


480
15 درصد کودکان خراسان رضوی به اسم مبتلا هستند . ... 10 تا 15 درصد کودکان در خراسان رضوی به ...


994
یک فوق تخصص آسم و آلرژی گفت: 10 تا 15 درصد مردم به آسم مبتلا هستند. کودکان بیشتر به شیر گاو، تخم ...


90
15 درصد کودکان خراسان رضوی به اسم مبتلا هستند . ... 10 تا 15 درصد کودکان در خراسان رضوی به ...


411
15 درصد کودکان خراسان رضوی به اسم مبتلا هستند . ... 10 تا 15 درصد کودکان در خراسان رضوی به ...


550
در حال حاضر 6 تا 10 درصد از کودکان ايراني در زندگي خود مبتلا به آسم مي ... خراسان رضوی ...


173
افراد جوان مبتلا به آسم با کوتاه شدگی تلومرها ... 15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند.


185
10 درصد ساکنان خراسان رضوی به بیماریهای ریوی مبتلا هستند. استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی ...


130
۴۸ درصد مردم خراسان جنوبی به چاقی مبتلا هستند از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای ...