838
پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت منابع ارزی به ویژه در شرایط تحریم است، چیزی که در کمتر از دو سال از تحریم روسیه منجر به بیش از 15 قرارداد با کشورهای دنیا و حتی اتحادیه اروپا ...


205
پیمان‌های پولی از راهکارهای مدیریت منابع ارزی به ویژه در شرایط تحریم است، چیزی که در کمتر از ۲ سال از تحریم روسیه منجر به بیش از ۱۵ پیمان با کشورهای دنیا و حتی اتحادیه اروپایی شده است، در این ...


633
این در حالی است که پیش‌ازاین نیز روسیه پیمان‌های پولی با کشورهای نظیر چین ،اوکراین ، پاکستان و …


918
15 پیمان پولی و چشم‌انداز . پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت منابع ارزی ...


198
15 پیمان پولی و چشم‌انداز . پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت منابع ارزی ...


305
هدف از انجام این پژوهش، بررسی چشم‌انداز و ابعاد ... و نیز پولی و ... باشد و در 15 کشور ...


251
دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه تهران و کارشناس مطالعات اروپا در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به بحران یورو در سال گذشته می پردازد و معتقد است اگر آلمان و فرانسه نتوانند در سال آینده به ...


172
حال به نظر می‌رسد با توجه به چشم‌انداز تجارت ۳۰ ... تاثیر پیمان پولی ایران و ترکیه، به ...


280
پیمان‌ پولی دوجانبه با ۸ کشور نصف مشکل تحریم را حل می‌کند خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پیمان‌های پولی دوجانبه راهکاری برای واکسینه کردن اقتصاد در برابر ...


682
چشم‌انداز بازار ... به آلودگی هوا و پیمان پاریس قیمت ... بازار ارز و شبکه پولی می ...


480
حال به نظر می‌رسد با توجه به چشم‌انداز تجارت ۳۰ ... تاثیر پیمان پولی ایران و ترکیه، به ...


814
پیمان‌ پولی دوجانبه با ۸ کشور نصف مشکل تحریم را حل می‌کند خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پیمان‌های پولی دوجانبه راهکاری برای واکسینه کردن اقتصاد در برابر ...


898
چشم‌انداز بازار ... به آلودگی هوا و پیمان پاریس قیمت ... بازار ارز و شبکه پولی می ...


101
سند چشم انداز; ... 1396/08/15 13:15. ... در برنامه ششم توسعه کشور بر موضوع انعقاد پیمان های پولی دو و ...


779
با وجود اینکه بانک مرکزی عنوان می‌کند که به خصوص در سال‌های اخیر در مورد پیمان‌های پولی دوجانبه اقدام کرده اما به نتیجه مشخصی نرسیده است …


858
5 5 4 تاريخچه و ماهیت سند چشم انداز 1434 ... بازار مالی؛ بازار پولی و بازار ... 3 15 شرايط پیمان ...


670
تجارت با ترکیه در ریل جدید امضای پیمان پولی بین ایران و ترکیه چه تاثیری در تجارت دو کشور ...


844
در حالی پیمانهای پولی عمر کوتاهی را در ایران سپری کرده و همزمان با ورود به فضای اقتصادی در آستانه لغو تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است که به اعتقاد کارشناسان این شرایط می‌تواند فرصت ...


566
نکته آخر اینکه اگر پیمان پولی از ... ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ جادوی پول و بانک - 15 ... چشم‌انداز اقتصاد ...


334
... و با ترکیه و پاکستان پیمان پولی ... بازار 15 و نیم ... چشم انداز قیمت طلا و سایر ...