770
166 کشور برنامه ملی مقابله با الاینده‌های زیست محیطی را ارایه ... با اهداف مشخص را ارایه ...


35
... مقابله با ... دولت را به­جای برنامه­ریزی ... انتشار آلاینده­های زیست محیطی ...


984
... محیطی برای مقابله با ... آلاینده های زیست محیطی ... را در سراسر کشور ...


758
1/21/2014 · ... قرار دادند تا قله دماوند را با ... کشور ایتالیا برای مقابله ... زیست محیطی با ...


336
1/18/2014 · ... و محیط زیست کشور داشته ... از وضعیت آلاینده های صنعتی ... را با معضل زیست محیطی ...


901
لذا با توجه به شرایط زیست محیطی كشورهای ... با ارایه آماری به ... ملی را تشکیل ...


379
مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست از بازگشت فسیل های مهره دار خارج شده از کشور، پس از ۳۵ سال به ایران خبر داد


473
... را می توان با برنامه ... کاهش آلاینده های محیطی ... های زیست‌محیطی در ایران با ...


134
... آن برای مقابله با عوامل ... و اثرات زیست محیطی زیانباری را از ... و برنامه ریزی کشور ...


409
... شیرین سازی آب دریا را تنها راه مقابله با ... زیست محیطی کشور ... دادند و اطراف کوزه را با ...


996
آلاینده¬های آب و ... الگوی ارزیابی زیست محیطی ... و جایگزین هایی را برای مقابله با آنها ...


983
کُردتودی: پژوهشگر جوان کشور، موفق به ارائه طرحی برای پیشگیری از سوختن دستگاه‌های الکترونیکی بر اثر نوسانات ولتاژ برق شد.


711
این چشم‌ها را با چشم ... در کشور را نشان می ... دارای آلاینده های زیست محیطی و جبران ...


206
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی و محیط زیست با عنوان بررسی سموم ارگانو کلره در چهار گونه ماهی بیشتر مصرف شده(سفید، kuli، Kafal و کاپور) در دریای خزر


696
... (ترجمه مقاله با عنوان برنامه ریزی ... بندی آلاینده های زیست محیطی ... را با دارویی ...


154
... آن برای مقابله با عوامل ... و اثرات زیست محیطی زیانباری را از ... و برنامه ریزی کشور ...


300
در مجموعه فوق سعی شده است تا به هنر غرفه آرایی نگاهی نه چندان سطحی بلکه به بررسی مشکلات و کمیتها و ک


604
اما این سد‌سازی‌ها با عوارض زیست‌محیطی ... و آلاینده‌های هوا و دود را ... با کمک «آرایه ...


860
پیشنهاد ایران برای تشکیل شورای بازرگانی ایران و آمریکا . ایران و آمریکا در سی سال گذشته روابط دیپلم


70
کلهرنيا که دوران خردسالي‌اش را با شعرها و ... آلودگی زیست محیطی ... مقابله با جنگ ...