960
تبریز- ایرنا- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز گفت: هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


985
40 درصد ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیاز به نوسازی دارد عصر خودرو- مشاور اجرایی اتحادیه ...


900
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


433
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


981
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


976
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


239
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد ; عکس/ وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرستان مهر ...


96
نوسازی 70 درصد از ناوگان تاکسیرانی ... 250 میلیون ریالی نیاز دارد که 200 میلیون ریال آن از ...


939
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


983
... اکنون 50 درصد ناوگان تاکسیرانی این ... 15 هزار قطعه دارد ... فرسوده بالای 50 سال عمر را ...


865
نوسازی 70 درصد از ناوگان تاکسیرانی ... 250 میلیون ریالی نیاز دارد که 200 میلیون ریال آن از ...


706
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


353
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


625
... اکنون 50 درصد ناوگان تاکسیرانی این ... 15 هزار قطعه دارد ... فرسوده بالای 50 سال عمر را ...


75
... هوای تبریز چندین روز از سال با ... ناوگان تاکسیرانی و ... های با عمر بالای 10 سال در ...


271
... ناوگان تاکسیرانی استفاده شده و حتی 658 دستگاه تاکسی که عمر بالای 10 سال ... درصد کل ناوگان ...


309
مهار دیو آلودگی تبریز با نوسازی ناوگان عمومی تبریز ... ناوگان تاکسیرانی ... عمر بالای 10 سال ...


816
... اکنون 50 درصد ناوگان تاکسیرانی این ... 15 هزار قطعه دارد ... فرسوده بالای 50 سال عمر را ...


128
... اکنون 50 درصد ناوگان تاکسیرانی این ... 15 هزار قطعه دارد ... فرسوده بالای 50 سال عمر را ...


409
حضور"برلیانس"در ناوگان تاکسیرانی ... دارد ولی در اینکه ناوگان ... بالای 40 سال فقط یک درصد ...