50
35 درصد ناوگان تاکسیرانی کشور فرسوده است; 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ...


525
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


907
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


927
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


374
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


714
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


474
... هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش از 10 هزار تاکسي هیبریدی به ناوگان ...


74
... به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش ... آلودگی هوای شهر دارد بتوانیم ناوگان ...


913
شصت و هشت سال "نکبت" ... این سالاد طرز تهیه آسانی نیز دارد و شما می توانید به راحتی ...


129
کرایه تاکسی 15 درصد ... لوکس از 30 درصد ناوگان تاکسیرانی ; ... تاکسی با عمر بالای 10 سال ...


722
... هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش از 10 هزار تاکسي هیبریدی به ناوگان ...


474
... به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش ... آلودگی هوای شهر دارد بتوانیم ناوگان ...


625
شصت و هشت سال "نکبت" ... این سالاد طرز تهیه آسانی نیز دارد و شما می توانید به راحتی ...


496
کرایه تاکسی 15 درصد ... لوکس از 30 درصد ناوگان تاکسیرانی ; ... تاکسی با عمر بالای 10 سال ...


494
... شهردار تبریز در خصوص تعیین سهم منابع آلاینده در آلودگی هوای شهر تبریز را غیر کارشناسی ...


600
... سازمان تاکسیرانی و ... هر بخش این ناوگان وظایف خاص خود را دارد و مبتنی بر این ...


956
... نوسازی ناوگان تاکسیرانی انجام ... هزینه بالای باطری ... از ۳۰ سال عمر دارد ، در ...


384
رانندگان بالای 50 سال که ... متوسط عمر تاکسیرانان 49 سال ... مسن ناوگان تاکسیرانی ...


690
حقوق و عوارض واردات سیگار 40 درصد ... ناوگان تاکسیرانی در ... مالی تاکسیرانی دارد ...


766
نوسازی 40 درصد ... ناوگان تاکسیرانی کشور در ... و تا پایان سال ۵۰ هزار ...