974
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با بیان این مطلب که ناخوانا بودن پلاک ناشی از ...


838
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با بیان این مطلب که ناخوانا بودن پلاک ناشی از ...


99
رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با بیان این مطلب که ناخوانا بودن پلاک ناشی از ...


374
زندان برای دست کاری عمدی پلاک خودرو زندان برای دستکاری عمدی پلاک خودرو ... 6 ماه حبس؛ مجازات ...


350
مجازات دستکاری عمدی پلاک خودرو: ... شده و مجازت حبس 6 ماهه تا یک ... ماه ریاست مجمع ...


947
مجازات حبس برای دستکاری عمدی پلاک خودرو ... دستکاری های عمدی پلاک ... به حبس 6 ماه تا ...


128
... به حبس 6 ماه تا ... مجازات دستکاری عمدی پلاک خودرو اعلام مجازات دستکاری عمدی پلاک خودرو.


560
اگر چنانچه پلاک خودرویی ناخوانا باشد راننده آن 40 هزار تومان جریمه خواهد شد.


418
مجازات دستکاری عمدی پلاک ... 27 هزار و 616 خودرو با پلاک مخدوش ... خارج کند به حبس 6 ماه تا یک ...


182
اعلام مجازات دستکاری عمدی پلاک ... کند به حبس 6 ماه تا ... که دستکاری پلاک هویت خودرو ...


729
مجازات حبس برای دستکاری عمدی پلاک خودرو ... کند به حبس 6 ماه تا یک ... مجازت حبس 6 ماهه ...


757
فرمانده یگان عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور فاتب از نصب 250 دوربین ثبت تخلف در ...


126
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ناخوانا بودن پلاک ناشی از دستکاری اعداد و ...


738
ریس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با بیان این مطلب که ناخوانا بودن پلاک ناشی از ...


105
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با بیان این مطلب که ناخوانا بودن پلاک ناشی از ...


797
... پلاك مخدوش/ 6 تا 12 ماه حبس برای ... مجازات دستکاری عمدی پلاک ... و 616 خودرو با پلاک ...


208
۶ ماه تا یک سال حبس برای مخدوش کنندگان پلاک خودرو . ... آن علاوه بر جریمه، مجازات حبس ...


860
مجازات حبس برای دستکاری عمدی پلاک خودرو. ... به حبس ۶ ماه ... که دستکاری پلاک، هویت خودرو ...


626
مجازات دستکاری عمدی پلاک خودرو اعلام شد. رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با ...


722
6 تا 12 ماه حبس مجازات دستکاری پلاک ... مجازات حبس برای دستکاری عمدی پلاک خودرو;