601
زندان برای دست کاری عمدی پلاک خودرو زندان برای دستکاری عمدی پلاک خودرو ... 6 ماه حبس؛ مجازات ...


904
مجازات دستکاری عمدی پلاک ... خارج کند به حبس 6 ماه تا یک سال ... پلاک خودرو تغییری ...


986
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با بیان این مطلب که ناخوانا بودن پلاک ناشی از دستکاری اعداد و ارقام جرم محسوب می‌شود، از توقیف 27 هزار و 616 خودرو با پلاک مخدوش در 8 ماهه امسال خبر ...


481
... به حبس 6 ماه تا ... مجازات دستکاری عمدی پلاک خودرو اعلام مجازات دستکاری عمدی پلاک خودرو.


240
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با بیان اینکه مجازات حبس 6 تا 12 ماهه برای دستکاری عمدی پلاک خودرو تعیین شده است، گفت: برخی از موتور سیکلت سواران با زنجیر و یا کاغذ، پلاک خود را می ...


393
مجازات حبس برای دستکاری ... عمدی پلاک خودرو و رسیدگی ... خارج کند به حبس 6 ماه تا یک ...


398
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با بیان این مطلب که ناخوانا بودن پلاک ناشی از دستکاری اعداد و ارقام جرم محسوب می‌شود، از توقیف 27 هزار و 616 خودرو با پلاک ...


828
اگر چنانچه پلاک خودرویی ناخوانا باشد راننده آن 40 هزار تومان جریمه خواهد شد.


896
تغییر و مخدوش کردن پلاک خودرو و مجازات ... برخی افراد با دستکاری و ... به شش ماه تا یک سال حبس ...


434
۶ ماه تا یک سال حبس برای مخدوش کنندگان پلاک خودرو . ... مختلف اعم از دستکاری پلاک، پاک کردن ...


115
مجازات دستکاری عمدی پلاک ... 27 هزار و 616 خودرو با پلاک مخدوش ... خارج کند به حبس 6 ماه تا یک ...


246
فرمانده یگان عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور فاتب از نصب 250 دوربین ثبت تخلف در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: پوشاندن و دستکاری پلاک در قانون جرم تلقی می‌شود و مجازات حبس3 ماهه تا یک ...


464
اگر چنانچه پلاک خودرویی ناخوانا باشد راننده آن 40 هزار تومان جریمه خواهد شد.


569
ریس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با بیان این مطلب که ناخوانا بودن پلاک ناشی از دستکاری اعداد و ارقام جرم محسوب می‌شود، از توقیف 27 هزار و 616 خودرو با پلاک مخدوش در 8 …


264
تغییر و مخدوش کردن پلاک خودرو و مجازات ... برخی افراد با دستکاری و ... به شش ماه تا یک سال حبس ...


684
۶ ماه تا یک سال حبس برای مخدوش کنندگان پلاک خودرو . ... مختلف اعم از دستکاری پلاک، پاک کردن ...


37
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با بیان این مطلب که ناخوانا بودن پلاک ناشی از دستکاری اعداد و ارقام جرم محسوب می‌شود، از توقیف 27 هزار و 616 خودرو با پلاک مخدوش در 8 ماهه امسال خبر داد.


633
هزینه تعویض پلاک خودرو 40 درصد ... 6 تا 12 ماه حبس مجازات دستکاری ... برای دستکاری عمدی پلاک خودرو;


433
... دخترانه عکس نوه ملکه اسپانیا شلوار گپ چیست رینگ پرایدbbs 6 ماه حبس؛ مجازات دستکاری عمدی ...


303
پلاک خودرو همزمان با ... پلاك مخدوش/ 6 تا 12 ماه حبس برای ... مجازات دستکاری عمدی پلاک ...